Doprava: vlastní, ČD – trať číslo 270, žel. stanice Moravičany, odtud v 7:05 ; 8:05 a 9:05 autobusem do Loštic

Ubytování: v tělocvičně na žíněnkách ve vlastním spacím pytli (požadavek je nutno nahlásit do 25.5.2022) nebo stikamotorest@seznam.cz

Zavazadla: možno uschovat v místě startu v šatně

Upomínka: každý, kdo absolvuje zvolenou trasu, dostane účastnický list, razítko do záznamníku nebo průkazu IVV; cestovní průkaz s razítky z kontrol platí jako vstupenka do Muzea olomouckých tvarůžků dne 28.5.2022

Informace: Jiří Kuba, tel. 583 445 289; mobil 736 785 365; e-mail: jiri.kuba@mujbox.czVíce zde: https://okctlostice.webnode.cz/plt/

Start: 28.května 2022 u skautské chaty a na koupališti, průběžně od 7 do 10 hod.

Registrace: u skautské chaty v pátek 27.5.2022 od 17 do 20 hod., v sobotu na startu

Startovné: mládež do 18 let 20,- Kč, dospělí 50,- Kč

Občerstvení: na kontrolách 2, 4 a 5 čaj, v cíli „Hanácká svačina“

Stravování: zajišťuje si každý sám; možno koupit v cíli, na kontrole K3 Stodola a K6 „Poslední mohykán“, v Jeřmani, Pavlově a Vlčicích, v restauracích v Lošticích a na Bouzově

Doprava: vlastní, ČD – trať číslo 270, žel. stanice Moravičany, odtud v 7:05 ; 8:05 a 9:05 autobusem do Loštic

Ubytování: v tělocvičně na žíněnkách ve vlastním spacím pytli (požadavek je nutno nahlásit do 25.5.2022) nebo stikamotorest@seznam.cz

Zavazadla: možno uschovat v místě startu v šatně

Upomínka: každý, kdo absolvuje zvolenou trasu, dostane účastnický list, razítko do záznamníku nebo průkazu IVV; cestovní průkaz s razítky z kontrol platí jako vstupenka do Muzea olomouckých tvarůžků dne 28.5.2022

Informace: Jiří Kuba, tel. 583 445 289; mobil 736 785 365; e-mail: jiri.kuba@mujbox.czVíce zde: https://okctlostice.webnode.cz/plt/

Start: 28.května 2022 u skautské chaty a na koupališti, průběžně od 7 do 10 hod.

Registrace: u skautské chaty v pátek 27.5.2022 od 17 do 20 hod., v sobotu na startu

Startovné: mládež do 18 let 20,- Kč, dospělí 50,- Kč

Občerstvení: na kontrolách 2, 4 a 5 čaj, v cíli „Hanácká svačina“

Stravování: zajišťuje si každý sám; možno koupit v cíli, na kontrole K3 Stodola a K6 „Poslední mohykán“, v Jeřmani, Pavlově a Vlčicích, v restauracích v Lošticích a na Bouzově

Doprava: vlastní, ČD – trať číslo 270, žel. stanice Moravičany, odtud v 7:05 ; 8:05 a 9:05 autobusem do Loštic

Ubytování: v tělocvičně na žíněnkách ve vlastním spacím pytli (požadavek je nutno nahlásit do 25.5.2022) nebo stikamotorest@seznam.cz

Zavazadla: možno uschovat v místě startu v šatně

Upomínka: každý, kdo absolvuje zvolenou trasu, dostane účastnický list, razítko do záznamníku nebo průkazu IVV; cestovní průkaz s razítky z kontrol platí jako vstupenka do Muzea olomouckých tvarůžků dne 28.5.2022

Informace: Jiří Kuba, tel. 583 445 289; mobil 736 785 365; e-mail: jiri.kuba@mujbox.cz


 

Více zde: https://okctlostice.webnode.cz/plt/Start: 28.května 2022 u skautské chaty a na koupališti, průběžně od 7 do 10 hod.

Registrace: u skautské chaty v pátek 27.5.2022 od 17 do 20 hod., v sobotu na startu

Startovné: mládež do 18 let 20,- Kč, dospělí 50,- Kč

Občerstvení: na kontrolách 2, 4 a 5 čaj, v cíli „Hanácká svačina“

Stravování: zajišťuje si každý sám; možno koupit v cíli, na kontrole K3 Stodola a K6 „Poslední mohykán“, v Jeřmani, Pavlově a Vlčicích, v restauracích v Lošticích a na Bouzově

Doprava: vlastní, ČD – trať číslo 270, žel. stanice Moravičany, odtud v 7:05 ; 8:05 a 9:05 autobusem do Loštic

Ubytování: v tělocvičně na žíněnkách ve vlastním spacím pytli (požadavek je nutno nahlásit do 25.5.2022) nebo stikamotorest@seznam.cz

Zavazadla: možno uschovat v místě startu v šatně

Upomínka: každý, kdo absolvuje zvolenou trasu, dostane účastnický list, razítko do záznamníku nebo průkazu IVV; cestovní průkaz s razítky z kontrol platí jako vstupenka do Muzea olomouckých tvarůžků dne 28.5.2022

Informace: Jiří Kuba, tel. 583 445 289; mobil 736 785 365; e-mail: jiri.kuba@mujbox.czVíce zde: https://okctlostice.webnode.cz/plt/

 

Putování za „Loštickým tvarůžkem“ – sobota 28. května 2022

 
Start: 28.května 2022 u skautské chaty a na koupališti, průběžně od 7 do 10 hod.

Registrace: u skautské chaty v pátek 27.5.2022 od 17 do 20 hod., v sobotu na startu

Startovné: mládež do 18 let 20,- Kč, dospělí 50,- Kč

Občerstvení: na kontrolách 2, 4 a 5 čaj, v cíli „Hanácká svačina“

Stravování: zajišťuje si každý sám; možno koupit v cíli, na kontrole K3 Stodola a K6 „Poslední mohykán“, v Jeřmani, Pavlově a Vlčicích, v restauracích v Lošticích a na Bouzově

Doprava: vlastní, ČD - trať číslo 270, žel. stanice Moravičany, odtud v 7:05 ; 8:05 a 9:05 autobusem do Loštic

Ubytování: v tělocvičně na žíněnkách ve vlastním spacím pytli (požadavek je nutno nahlásit do 25. 5. 2022 nebo stikamotorest@seznam.cz

Zavazadla: možno uschovat v místě startu v šatně

Upomínka: každý, kdo absolvuje zvolenou trasu, dostane účastnický list, razítko do záznamníku nebo průkazu IVV; cestovní průkaz s razítky z kontrol platí jako vstupenka do Muzea olomouckých tvarůžků dne 28.5.2022

Informace: Jiří Kuba, tel. 583 445 289; mobil 736 785 365; e-mail: jiri.kuba@mujbox.cz 

Trasy: popis tras

 

Jde se za každého počasí, každý na vlastní nebezpečí.

 


 

Výstraha! Upozorňujeme všechny účastníky na zvýšené riziko možného úrazu v lesích, v souvislosti s probíhající likvidací lesní kalamity.

 

Tratě vedou po cestách zakreslených na mapce v cestovním průkazu, který obdržíte při prezentaci. V terénu jsou vyznačeny vlastním značením (žlutá barva) a turistickými značkami. Účastník, který nerespektuje propozice a pokyny pořadatelů, se stává soukromou osobou a pořadatel nepřebírá odpovědnost za jeho činnost. Na všechny registrované účastníky akce se vztahuje úrazové pojištění KČT.

 

statistiky PLT    video 38. ročník    video 39. ročník