Start: 

28. května: pěší u skautské chaty, která je nad fotbalovým hřištěm a cyklo na koupaliští průběžně od 7 do 10 hod. 

(50km pěší od 6:30 do 8 hod.)

Prezentace:

v pátek 27. května od 17-20 hod. u skautské chaty

v sobotu 28. května od 7 do 10 hod. pěší u skautské chaty, cyklo koupaliště

Startovné:

mládež do 18 let 20,- dospělí 40,-

Občerstvení:

na kontrolách 2, 4, 5 čaj a v cíli Hanácká svačina

Stravování:

zajištuje si každý sám, možno si zakoupit na kontrole K7 v restauraci U Starosty, na kontrole K6 v hospodě Poslední Mohykán, v Pavlově a Vlčicích, v restauracích v Lošticích a na Bouzově.

Doprava:

ČD - trať č. 270 žel. stanice Moravičany, odtud v 7:05, 8:05 a 9:05 autobusem do Loštic

Ubytování:

v tělocvičně na žíněnkách ve vlastním spacím pytli - zdarma ( požadavek je nutno nahlásit do 26.5 kontakt Jiří Kuba )

Zavazadla:

možno uschovat v místě startu

Upomínka:

každy kdo absolvuje zvolenou trasu dostane účastnický list, razítko do záznamníku, nebo razítko do průkazu IVV. 

Informace:

Jiří Kuba, tel. 583 445 289 mobil 736 785 365 e-mail: jirikuba@mujbox.cz 

Zdeněk Slouka, mobil 737 940 864 e-mail slouka.zdenek@seznam.cz

Mapy:

Olomoucko-západ + cykloturistika, Svitavsko, TM 1:100 000 Edice klubu Českých turistů - mapy č. 51, 52 TM 1:50 000

Podmínky:

jde se za každého počasí, každý na vlastní mebezpečí

Trasy:

popis tras

 


 

Výstraha! Upozorňujeme všechny účastníky na zvýšené riziko možného úrazu v lesích, v souvislosti s probíhající likvidací lesní kalamity.

 

Tratě vedou po cestách zakreslených na mapce v cestovním průkazu, který obdržíte při prezentaci. V terénu jsou vyznačeny vlastním značením (žlutá barva) a turistickými značkami. Účastník, který nerespektuje propozice a pokyny pořadatelů, se stává soukromou osobou a pořadatel nepřebírá odpovědnost za jeho činnost. Na všechny registrované účastníky akce se vztahuje úrazové pojištění KČT.

 

statistiky PLT    video 38. ročník    video 39. ročník