Otázky a odpovědi

Chci se zúčastnit turistické vycházky a nejsem členem turistického klubu.

Na turistické vycházce je vítaný každý zájemce. Pravidlem je se dostavit 10 minut před plánovaným odchodem/odjezdem. Je také vhodné kontaktovat vedoucího vycházky a informovat ho o své ůčasti. Toto je zcela nutné v případě cyklo výletu s dopravou a výletů kdy dopravu zajištuje turistický klub.

Chci se stát členem turistického klubu OKČT Loštice.

Kontaktujte naší hospodářku Bronislavu Blažkovou která Vám poskytne další potřebné informace. 

Přihláška ke stažení.

Kolik stojí roční členský příspěvek.

junior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 26 let nebo nižšího: 140,-

senior - žena, která v aktuálním roce dosáhně věku 60 let nebo vyššího, muž, který v aktuálním roce dosáhne věku 62 let, nebo vyššího: 180,-

dospělý - nepatří do věkové kategorie junior či senior: 270,-

rodina - nejméně jeden rodič nebo prarodič a jedno dítě, případně vnouče do 26 let: 470,-

invalidní důchodce - člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod: 180,-

Mám zaplacen turistický zájezd, ale nemohu se ho z určitých důvodů zůčastnit.

V tomto případě jsou nastaveny tyto storno poplatky:

Pokud si seženete za sebe náhradu, nebudou uplatněny žádné storno poplatky.

Odhlášení se 20 dnů před odjezdem = 50% ceny zájezdu.

Odhlášení se 10 dnů před odjezdem = 100% ceny zájezdu.

 

Chci se podělit o fotky z turistické vycházky.

Fotky pošlete na emailovou adresu: okct.lostice@gmail.com Do předmětu napište turisté a do zprávy datum a název akce.

Úrazové pojištění na akcích a činnostech KČT

V návaznosti na členství KČT v Českém olympijském výboru od 24. dubna 2014 rozšířil ČOV svou úrazovou pojistku od 1. ledna 2015 tak, aby pokrývala také činnost KČT. ČOV má uzavřenou s Pojišťovnou VZP, a.s pojistnou smlouvu č.1310000010. 

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

 

  • Členů i nečlenů KČT během organizované akce (schválené PŘEDEM výborem odboru nebo oblasti KČT
  • Členů KČT během organizované dopravy na akci
  • Členů KČT během činností pro KČT – např. během značení

  • Zaměstnanců KČT

 

zdroj :https://kct.cz/pojisteni