Otázky a odpovědi

Chci se zúčastnit turistické vycházky a nejsem členem turistického klubu.

Na turistické vycházce je vítaný každý zájemce. Pravidlem je se dostavit 10 minut před plánovaným odchodem/odjezdem. Je také vhodné kontaktovat vedoucího vycházky a informovat ho o své ůčasti. Toto je zcela nutné v případě cyklo výletu s dopravou a výletů kdy dopravu zajištuje turistický klub.

Chci se stát členem turistického klubu OKČT Loštice.

Kontaktujte naší hospodářku Bronislavu Blažkovou která Vám poskytne další potřebné informace. 

Přihláška ke stažení.

Kolik stojí roční členský příspěvek.

junior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 26 let nebo nižšího: 140,-

senior - žena, která v aktuálním roce dosáhně věku 60 let nebo vyššího, muž, který v aktuálním roce dosáhne věku 62 let, nebo vyššího: 180,-

dospělý - nepatří do věkové kategorie junior či senior: 270,-

rodina - nejméně jeden rodič nebo prarodič a jedno dítě, případně vnouče do 26 let: 470,-

invalidní důchodce - člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod: 180,-

Mám zaplacen turistický zájezd, ale nemohu se ho z určitých důvodů zůčastnit.

V tomto případě jsou nastaveny tyto storno poplatky:

Pokud si seženete za sebe náhradu, nebudou uplatněny žádné storno poplatky.

Odhlášení se 20 dnů před odjezdem = 50% ceny zájezdu.

Odhlášení se 10 dnů před odjezdem = 100% ceny zájezdu.

 

Chci se podělit o fotky z turistické vycházky.

Fotky pošlete na emailovou adresu: okct.lostice@gmail.com Do předmětu napište turisté a do zprávy datum a název akce.

Úrazové pojištění na akcích a činnostech KČT

Úrazové pojištění KČT prostřednictvím Českého olmpijského výboru u Pojišťovny VZP, a.s od 1. února 2019 Český olympijský výbor uzavřel novou pojistnou smlouvu na pojištění úrazu od 1. února 2019 s Pojišťovnou VZP, a.s., IČO 271 16 913, která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). 

 

Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770.

 

  • Členů i nečlenů KČT během organizované akce 
  • Členů KČT během organizované dopravy na akci
  • Členů KČT během aktivit pro KČT vč. organizivaných cest k těmto aktivitám – např. při značení

  • Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

 

Formulář oznámení úrazu

Podmínky pojištění

 

zdroj :https://kct.cz/pojisteni