43. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 25.5.2019

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 955 474 1429 11432 15 128 106 234 3510
15 620 159 779 11685 27 141 67 208 5616
25 150 38 188 4700 30 72 20 92 2760
35 38 2 40 1400 40 157 34 191 7640
50 15 4 19 950 50 216 12 228 11400
          65 27 1 28 1820
celkem  1778 677 2455 30167 celkem  741 240 981 32746
                   
Celkem dětí 917     Počet účastniků  3436  
Celkem dospělých 2519     Počet pořadatelů 138  
Celkový počet km 62913     Celkový počet účastniků 3574

 

 

 

 

 

42. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 26.5.2018

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 904 716 1620 12960 15 119 73 192 2880
15 638 182 820 12300 27 167 85 252 6804
25 125 34 159 3975 30 54 20 74 2220
35 40 0 40 1400 40 205 36 241 9640
50 20 1 21 1050 50 258 22 280 14000
          65 50 1 51 3315
celkem  1727 933 2660 31685 celkem  853 237 1090 38859
                   
Celkem dětí 1170     Počet účastniků  3750  
Celkem dospělých 2580     Počet pořadatelů 138  
Celkový počet km 70544     Celkový počet účastniků 3888  

 

 

 

 

41. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 27.5.2017

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 928 498 1426 11408 15 115 74 189 2835
15 614 157 771 11565 27 201 69 270 7290
25 127 18 145 3625 30 77 13 90 2700
35 50 0 50 1750 40 177 34 211 8440
50 17 0 17 850 50 279 20 299 14950
          65 44 0 44 39075
celkem  1736 673 2409 29198 celkem  893 210 1103 39075
                   
Celkem dětí 883     Počet účastniků  3512  
Celkem dospělých 2629     Počet pořadatelů 112  
Celkový počet km 68273     Celkový počet účastniků 3624  

 

 

 

 

40. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 28.5.2016

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 836 477 1313 10504 15 97 61 158 2370
15 777 187 964 14460 25 94 39 133 3325
25 214 29 243 6075 27 140 52 192 5184
35 38 1 39 1365 40 118 11 129 5160
50 20 0 20 1000 50 255 17 272 13600
          75 40 1 41 3075
celkem  1885 694 2579 33404 celkem  744 181 925 32714
                   
Celkem dětí 875     Počet účastniků  3504  
Celkem dospělých 2629     Počet pořadatelů 101  
Celkový počet km 66118     Celkový počet účastniků 3605  

 

 

 

39. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 30.5.2015

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 715 390 1105 8840 15 107 61 168 2520
15 679 200 879 13185 25 226 27 253 6325
25 154 24 178 4450 50 291 35 326 16300
35 35 11 46 1610 75 51 3 54 4050
50 16 2 18 900          
                   
celkem  1599 627 2226 28985 celkem  675 126 801 29195
                   
Celkem dětí 753     Počet účastniků  3027  
Celkem dospělých 2274     Počet pořadatelů 86  
Celkový počet km 58180     Celkový počet účastniků 3113  

 

 

 

38. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 31.5.2014

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 581 320 901 7208 15 102 55 157 2355
15 529 168 697 10455 25 159 69 228 5700
25 120 7 127 3175 50 279 17 296 14800
35 28 1 29 1015 75 67 9 76 5700
50 12 1 13 650          
                   
celkem  1270 497 1767 22503 celkem  607 150 757 28555
                   
Celkem dětí 647     Počet účastniků  2524  
Celkem dospělých 1877     Počet pořadatelů 77  
Celkový počet km 51058     Celkový počet účastniků 2601  


 

 

37. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 25.5.2013

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 397 203 600 4800 15 51 39 90 1350
15 325 97 422 6330 25 103 27 130 3250
25 60 4 64 1600 50 158 10 168 8400
35 16 1 17 595 75        
50 10 1 11 550          
                   
celkem  808 306 1114 13875 celkem  312 76 388 13000
                   
celkem dětí 382     Počet účastniků  1502  
celkem dospělých 1120     Počet pořadatelů 86  
Celkový počet km 26875     Celkový počet účastniků 1588  

 

 

36. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 26.5.2012

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 560 321 881 7048 15 109 75 184 2760
15 492 143 635 9525 25 182 56 238 5950
25 91 23 114 2850 50 389 20 409 20450
35 38 1 39 1365          
50 15 0 15 750          
                   
celkem  1196 488 1684 21538 celkem  680 151 831 29160
                   
Celkem dětí 639     Počet účastniků  2515  
Celkem dospělých 1876     Počet pořadatelů 78  
Celkový počet km 50698     Celkový počet účastniků 2593  

 

 

 

35. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 28.5.2011

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8 352 166 518 4144 15 51 31 52 1230
15 319 87 406 6090 25 125 52 177 4425
25 108 11 119 2975 50 157 11 168 8400
35 25 2 27 945          
50 19 1 20 1000          
                   
celkem  823 267 1090 15154 celkem  333 94 427 14055
                   
Celkem dětí 361     Počet účastniků     
Celkem dospělých 1156     Počet pořadatelů    
Celkový počet km 29209     Celkový počet účastniků 1517  

 

 

34. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 29.5.2010

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8     662 5296 15     109 1635
15     599 8985 25     219 5475
25     150 3750 50     251 12550
35     33 1155          
50     16 800          
                   
celkem      1460 19986 celkem      579 19660
                   
          Počet účastniků  2039  
          Počet pořadatelů 91  
Celkový počet km 39646     Celkový počet účastniků 2130  

 

 

33. ročnik Putování za Loštickým Tvarůžkem 30.5.2009

 

pěší cyklo
trasa km dospělí děti celkem km trasa km dospělí děti celkem km
8     421 3368 15     10 150
15     273 4095 25     30 750
25     77 1925 50     77 3850
35     15 525          
50     15 750          
                   
celkem      801 10663 celkem      117 4750
                   
          Počet účastniků  918  
          Počet pořadatelů 81  
Celkový počet km 15413     Celkový počet účastniků 999  

 

 

Přehled účasti pro ročníky 1 až 32.
ročník rok počet poznámka ročník rok počet poznámka
1. 1977 697 pěší 15,25,50 17. 1993 658  
2. 1978 1406   18. 1994 650  
3. 1979 1515   19. 1995 663  
4. 1980 1809   20. 1996 873  
5. 1981 1680   21. 1997 702  
6. 1982 1418   22. 1998 1250 nově cyklo. 50
7. 1983 1313   23. 1999 1439  
8. 1984 1416   24. 2000 1484 nově cyklo. 25
9. 1985 1064   25. 2001 1758  
10. 1986 424   26. 2002 1797  
11. 1987 416   27. 2003 2485  
12. 1988 1086   28. 2004 2132  
13. 1989 1193   29. 2005 2205  
14. 1990 609   30. 2006 1081 nově cyklo. 15
15. 1991 665   31. 2007 2162  
16. 1992 627   32. 2008 2718