40 km /vlastní značení + turistické značky/ (středně těžká)

 

Z místa startu na koupališti se vydáme po silnici do města, na náměstí odbočíme vpravo a vyjedeme směrem na Olomouc. Po stezce pro cyklisty dojedeme k Muzeu gramofonů, kde odbočíme doleva na ulici U Vody. Po dojetí k řece Třebůvce najedeme na cyklstezku, která nás kolem řeky dovede do Moravičan. Zde přejedeme silnici a pokračujeme kolem odvodňovacího kanálu až narazíme na modrou tur. značku, která nás přivede až ke kynologickému cvičišti. Zde odbočíme vlevo a dále nás povedou žluté značky. Na konci lesa odbočíme vpravo do kopce a po 400metrech narazíme na zpevněnou cestu. Odbočíme doprava a sledujeme žluté značky. Kolem rybníčku dorazíme ke studánce pod Bradlecem. Zde je možnost občerstvit se chutnou vodou. Pokračujeme rovně až narazíme na cyklotrasu 6026, kde odbočíme doprava a po panelové cestě dojedeme na rozcestí U spálené. Odbočíme vlevo stále po cyklotrase 6026 až přijedeme na silnici, kde odbočíme vpravo přes žel. přejezd. Jedeme po silnici k usedlosti Nový Dvůr, kde je kontrola K8. Odtud se vrátíme 200 m zpět, odbočíme doleva na cyklotrasu 6033. Ta nás přivede do obce Nové Zámky a dále do obce Mladeč. Na návsi odbočíme doprava po červené tur. značce, pojedeme kolem Mladečských jeskyní, kde je možné se občerstvit v penzionu Romeo. Za jeskyněmi nás povedou lesem Třesínem žluté značky až na louku nad obcí Měník, kde jsou krásné výhledy po kraji. Sjedeme ke křížku, kde odbočíme doprava do obce Měník, narazíme na červenou tur. trasu, která nás přivede k hospůdce Na Kovárně. Pokračujeme do obce Bílá Lhota a u Arboreta odbočíme doprava na cyklotrasu 512 a kolem kostela po úzké asfaltové cestě do obce Řimice a dále až na rozcestí na Nové Mlýny. Zde odbočíme doprava na cyklotrasu 6051, která nás přivede k občerstvení Stodola, kde je kontrola K3. Odtud se vrátíme 50m zpět k řece Moravě a odbočíme doprava po cestě k lesu. Po cca 1km přijedeme na louku Za Moravou a vydáme se luční cestou doleva směrem na Moravičany. Projíždíte Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, proto nevybočujte z cesty, zachovávejte klid a respektujte pravidla chování v CHKO. Po najetí na zpevněnou cestu odbočíme doleva, přejedeme po mostě řeku Moravu a bez odbočování pokračujeme okrajem vesnice kolem odvodňovacího kanálu do Moravičan. Přejedeme silnici a pokračujeme kolem řeky Třebůvky směrem do Loštic, do místa startu a cíle. Zde na koupališti nás čeká originální občerstvení.