40 km /vlastní značení + turistické značky/ (středně těžká)

 

Stejná trasa jako C27 až po rozcestí U spálené. Odbočíme vlevo stále po cyklotrase č.6026 až přijedeme na silnici, kde odbočíme vpravo přes žel. přejezd.Jedeme po silnici a před obcí Nový Dvůr odbočíme doprava na cyklotrasu č.6033. Ta nás přivede do obce Nové Zámky a dále do obce Mladeč. Na návsi odbočíme doprava po červené tur. značce, pojedeme kolem Mladečských jeskyní, kde je možné se občerstvit v penzionu Romeo. Za jeskyněmi nás povedou lesem Třesínem žluté fáborky až na louku nad obcí Měník, kde jsou krásné výhledy po kraji. Sjedeme ke křížku, kde odbočíme doprava do obce Měník, narazíme na červenou tur. trasu, která nás přivede do obce Bílá Lhota. Zde v Hospůdce u Arboreta je kontrola K10. Odbočíme doprava na cyklotrasu č. 512 kolem kostela po úzké asfaltové cestě do obce Řimice a dále až na rozcestí na Nové Mlýny. Zde odbočíme doprava na cyklotrasu č.51, která nás přivede k Hospůdce Na Kodlově, kde je kontrola K3. Dále pokračujeme dle popisu C15 km.