27 km /vlastní značení + turistické značky/ (vhodné pro netrénované)

 

Z místa startu na fotbalovém hřišti se vydáme po silnici do města, na náměstí doprava po silnici a vyjedeme směrem na Palonín přes most a za ním hned doleva po vyznačené cestě kolem řeky Třebůvky až do Moravičan, kde na křižovatce odbočíme vlevo a po 50m vpravo dle značení na silnici kolem odvodňovacího kanálu až narazíme na modrou tur. značku, která nás přivede až ke kynologickému cvičišti. Zde odbočíme vlevo a dále nás povedou žluté značky C 17, 27, 40km v  zalaminovaných fóliích. Na konci lesa odbočíme vpravo do kopce a po 400metrech narazíme na zpevněnou cestu. Odbočíme doprava a sledujeme žluté značky. Kolem rybníčku dorazíme ke studánce pod Bradlecem.Zde je možnost občerstvit se chutnou vodou. Pokračujeme rovně až narazíme na cyklotrasu 6026, kde odbočíme doprava a po panelové cestě dojedeme na rozcestí U spálené. Zde odbočíme doprava na cyklotrasu 6051. Podjedeme pod železniční tratí, dojedeme na silnici a pokračujeme rovně po cyklotrase 51, která nás dovede k hospodě Stodola, kde je kontrola K3. Dále pokračujeme dle popisu C17 km.