27 km /vlastní značení + turistické značky/ (vhodné pro netrénované)

 

Z místa startu na fotbalovém hřišti se vydáme po silnici do města, na náměstí objedeme park a vyjedeme směrem na Moravičany. V Moravičanech na křižovatce vpravo na cyklostezku č. 51. Na konci Moravičan odbočíme vlevo kolem odvodňovacího kanálu až narazíme na modrou tur. značku, která nás přivede až ke kynologickému cvičišti. Zde odbočíme vlevo a dále nás povedou žluté fáborky. Na konci lesa odbočíme vpravo do kopce a po 400metrech narazíme na zpevněnou cestu. Odbočíme doprava a sledujeme žluté fáborky. Kolem rybníčku dorazíme ke studánce pod Bradlecem.Zde je možnost občerstvit se chutnou vodou. Pokračujeme rovně až narazíme na cyklotrasu č.6026, kde odbočíme doprava a po panelové cestě dojedeme na rozcestí U spálené. Zde odbočíme doprava na cyklotrasu č. 6051. Podjedeme pod železniční tratí, dojedeme na silnici a pokračujeme rovně po cyklotrase č.51, která nás dovede k Hospůdce Na Kodlově, kde je kontrola K3. Dále pokračujeme dle popisu C15 km