27 km /vlastní značení + turistické značky/ (vhodné pro netrénované)

 

Z místa startu na koupališti se vydáme po silnici do města, na náměstí odbočíme vpravo a vyjedeme směrem na Olomouc. Po stezce pro cyklisty dojedeme k Muzeu gramofonů, kde odbočíme doleva na ulici U Vody. Po dojetí k řece Třebůvce najedeme na cyklstezku, která nás kolem řeky dovede do Moravičan. Zde přejedeme silnici a pokračujeme kolem odvodňovacího kanálu až narazíme na modrou tur. značku, která nás přivede až ke kynologickému cvičišti. Zde odbočíme vlevo a dále nás povedou žluté značky. Na konci lesa odbočíme vpravo do kopce a po 400metrech narazíme na zpevněnou cestu. Odbočíme doprava a sledujeme žluté značky. Kolem rybníčku dorazíme ke studánce pod Bradlecem. Zde je možnost občerstvit se chutnou vodou. Pokračujeme rovně až narazíme na cyklotrasu 6026, kde odbočíme doprava a po panelové cestě dojedeme na rozcestí U spálené. Zde odbočíme doprava na cyklotrasu 6051. Podjedeme pod železniční tratí, dojedeme na silnici a pokračujeme rovně po cyklotrase, která nás dovede k občerstvení Stodola, kde je kontrola K3.Odtud se vrátíme 50m zpět k řece Moravě a odbočíme doprava po cestě k lesu. Po cca 1km přijedeme na louku Za Moravou a vydáme se luční cestou doleva směrem na Moravičany. Projíždíte Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, proto nevybočujte z cesty, zachovávejte klid a respektujte pravidla chování v CHKO. Po najetí na zpevněnou cestu odbočíme doleva, přejedeme po mostě řeku Moravu a bez odbočování pokračujeme okrajem vesnice kolem odvodňovacího kanálu do Moravičan. Přejedeme silnici a pokračujeme kolem řeky Třebůvky směrem do Loštic, do místa startu a cíle. Zde na koupališti nás čeká originální občerstvení.