50 km /vlastní značení + turistické značky  

 

Z místa startu na fotbalovém hřišti se vydáme po cyklostezce 6036 ve směru na Vlčice. V centru vesnice před výjezdem na hlavní silnici opustíme cyklostezku, odbočíme vpravo a po vlastním značení dojedeme přes Žádlovice na křižovatku Na Pešti, kde odbočíme vlevo na Líšnici. Po silnici dojedem do Líšnice, kde na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme vlevo na Svinov, Zavadilku, Vacetín. Po projetí vesnicí Vacetín odbočíme po 1 km vpravo směrem na Střítež ke kontrole K2.Pokračujeme rovně dle značení, poté vlevo, sledujeme pečlivě žluté značky, až sjedeme na širší cestu, zde se několik málo metrů nacházíme na červené tur.zn., pozor opatrně, neboť se zleva mohou vyskytnout pěší turisté. Odbočíme vpravo a sjíždíme lesní cestou až dojedeme na silnici. Odbočíme doprava a pokračujeme po cyklotrase 6206 do obce Vranová Lhota. Zde na křižovatce odbočíme vlevo po cyklotrase 512 a pokračujeme rovně a po 300 metrech v zatáčce sjedeme z hlavní silnice dle značení na vedlejší komunikaci a poté na polní a lesní cestu. Dojedeme k chatám pod Bezděkovem a k pile a poté sjedeme na hlavní silnici, kde odbočíme doprava a jedeme směr Vranová Lhota. Na rozcestí za Balatkovým mlýnem odbočíme vlevo a jedeme po zelené turistické značce na Kladky. Cesta mírně stoupá Vežnickým údolím do Kladek. Na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme doleva do prudkého kopce. Dále pokračujeme po silnici na Ludmírov. Za obcí Dětkovice odbočíme vlevo a po cyklostezce 5030 dojedeme na silnici Ospělov-Milkov. Zde opustíme cyklostezku, odbočíme vpravo na Milkov a sjedeme cca 2,5 km k rybníčku, kde na křižovatce odbočíme vlevo na Vojtěchov. Ve Vojtěchově u Kapličky odbočíme vlevo (směr Starý mlýn) a po 60m nás čeká příjemné odpočinutí v hospodě „U posledního Mohykána“, kde je současně kontrola K6. Po regeneraci sil a získání razítka pokračujeme dál po silnici ve směru na Březinu (vlastní značení). Na konci Vojtěchova odbočíme vpravo přes opuštěný kravín a polní cestou pokračujeme do vesnice Březina, odkud sjedeme po silnici do Javoříčka. Od rozcestníku pokračujeme vlevo po cyklostezce 6025 na křižovatku s 6036 (po ní můžeme dojet až do cíle v Lošticích) nebo pokračujeme dále po cyklostezce 6025 do Bouzova. Odtud sjedeme po cyklostezce 512 na Doly opět na cyklo 6036, a do Jeřmaně ke kontrole K5. Dál pojedeme po silnici směrem na Loštice, ve Vlčicích u lípy odbočíme vpravo, projedeme vesnicí kolem elektrárny ke kamenolomu a odtud po silnici do cíle, kde nás čeká originální občerstvení.