50 km /vlastní značení + turistické značky  

 

Z místa startu na koupališti se vydáme po cyklostezce 6036 ve směru na Vlčice. V centru vesnice před výjezdem na hlavní silnici opustíme cyklostezku, odbočíme vpravo a po vlastním značení dojedeme přes Žádlovice na křižovatku Na Pešti, kde odbočíme vlevo na Líšnici. Po silnici dojedem do Líšnice, kde na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme vlevo na Svinov, Zavadilku, Vacetín. Po projetí vesnicí Vacetín odbočíme po 1 km vpravo směrem na Střítež ke kontrole K2. Odtud se vrátíme zpět asi 60 m a pojedeme doprava po červené turistické značce lesní cestou do Veselí. Ve vesnici odbočíme vpravo a po silnici se za vesnicí napojíme na cyklostezku 6206, a vydáme vlevo směrem na Radnici. Po 1,5 km odbočíme polní cestou vpravo a stále po červené pokračujeme nad Bezděkov, odkud je nádherný výhled na hrad Bouzov. Na okraji Bezděkova najedeme na asfaltovou silnici a klesáme po ní do údolí řeky Třebůvky. Přejedeme přes most řeku a na silnici odbočíme vpravo směrem na Vranovou Lhotu. Na rozcestí u Balatkova mlýna odbočíme vlevo na cyklostezku 5277 na Kladky. Cesta mírně stoupá Vežnickým údolím do Kladek. Na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme doleva do prudkého kopce. Dále pokračujeme po silnici na Ludmírov. Za obcí Dětkovice odbočíme vlevo a po cyklostezce 5030 dojedeme na silnici Ospělov-Milkov. Zde odbočíme vpravo na Milkov a sjedeme cca 2,5 km k rybníčku, kde na křižovatce odbočíme vlevo na Vojtěchov. Ve Vojtěchově u Kapličky odbočíme vlevo (směr Starý mlýn) a po 60m nás čeká příjemné odpočinutí v hospodě „U posledního Mohykána“, kde je současně kontrola K6. Po regeneraci sil a získání razítka pokračujeme dál po silnici ve směru na Březinu (vlastní značení). Na konci Vojtěchova odbočíme vpravo přes kravín a polní cestou pokračujeme do vesnice Březina, odkud sjedeme po silnici do Javoříčka. Od rozcestníku pokračujeme vlevo po cyklostezce 6025 na křižovatku s 6036 (po ní můžeme dojet až do cíle v Lošticích) nebo pokračujeme dále po cyklostezce 6025 do Bouzova. Odtud sjedeme po cyklostezce 512 na Doly opět na cyklo 6036, a do Jeřmaně ke kontrole K5. Dál pojedeme po silnici směrem na Loštice, ve Vlčicích u lípy odbočíme vpravo, projedeme vesnicí kolem elektrárny ke kamenolomu a odtud po silnici do cíle, kde nás čeká originální občerstvení.