15 km (vlastní značení + turistické značení) 

 

Z místa startu se vydáme po silnici do města. U budovy ubytovny JP odbočíme vlevo přes sídliště, kde narazíme na červenou turistickou značku, která nás dovede kolem rybníků a zámeckým parkem až na hráz rybníka Fučík (3 km). Odtud pokračujeme po vlastním značeni za mírného stoupání nad Pavlov ke kontrole K1 (4 km). Od ní po náhorní rovině polní cestou do Pavlova. Tam přejdeme silnici a po silnici dojdeme do Lechovic.Dále po vlastní značce od rybníka rovně lesní cestou po úpatí "Rodlena". Dojdeme k silnici, po které pokračujeme vpravo do Jeřmaně, ke kontrole K5. Odtud po modré turistické značce kolem řeky Třebůvky ke kamenolomu a do cíle.