Cyklotrasa 15 km /turistické značky + vlastní značení /  

 

Z místa startu na fotbalovém hřišti se vydáme po silnici do města, na náměstí objedeme park a vyjedeme směrem na Moravičany. V Moravičanech na křižovatce se napojíme na cyklostezku č. 51 a odbočíme doprava na Doubravice a pojedeme po ní až na Nové Mlýny, kde je kontrola K3(8 km). Odtud se vrátíme 50m zpět k řece Moravě a odbočíme doprava po cestě k lesu. Po cca 1km přijedeme na Kačení louku a vydáme se luční cestou doleva směrem na Moravičany. Projíždíte Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, proto nevybočujte z cesty, zachovávejte klid a respektujte pravidla chování v CHKO. Po najetí na zpevněnou cestu odbočíme doleva, přejedeme po mostě řeku Moravu a bez odbočování pokračujeme do vesnice Moravičany. Po příjezdu k řece Třebůvce se můžeme občerstvit v cukrárně nebo na druhém břehu v hospůdce (12km). Pojedeme dál až na silnici, odbočíme doprava a pokračujeme po hlavní silnici, cyklostezka 6036, do Loštic. V Lošticích, u autobusové zastávky, je v řezbářské dílně mistra Beneše připravena výstava uměleckých prací a pěkné razítko do cestovního průkazu. Do cíle na fotbalovém hřišti, kde nás čeká originální občerstvení, zbývá již jen 1 km.