Cyklotrasa 17 km /turistické značky + vlastní značení /  

  

Z místa startu na koupališti se vydáme po silnici do města, na náměstí odbočíme vpravo a vyjedeme směrem na Olomouc. Po stezce pro cyklisty dojedeme k Muzeu gramofonů, kde odbočíme doleva na ulici U Vody. Po dojetí k řece Třebůvce najedeme na cyklstezku, která nás kolem řeky dovede do Moravičan. V Moravičanech odbočíme doprava na cyklotrasu 6051 směr Doubravice a pojedeme po ní až na Nové Mlýny, kde je v hospůdce Stodola kontrola K3 (8 km). Odtud se vrátíme 50m zpět k řece Moravě a odbočíme doprava po cestě k lesu. Po cca 1km přijedeme na louku Za Moravou a vydáme se luční cestou doleva směrem na Moravičany. Projíždíte Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, proto nevybočujte z cesty, zachovávejte klid a respektujte pravidla chování v CHKO. Po najetí na zpevněnou cestu odbočíme doleva, přejedeme po mostě řeku Moravu a bez odbočování pokračujeme okrajem vesnice kolem odvodňovacího kanálu do Moravičan. Přejedeme silnici a pokračujeme kolem řeky Třebůvky směrem do Loštic, do místa startu a cíle. Zde na koupališti nás čeká originální občerstvení.