Cyklotrasa 17 km /turistické značky + vlastní značení /  

  

Z místa startu na fotbalovém hřišti se vydáme po silnici do města, na náměstí doprava po silnici a vyjedeme směrem na Palonín přes most a za ním hned doleva po vyznačené cestě kolem řeky Třebůvky až do Moravičan, kde na křižovatce odbočíme doprava na Doubravici na cyklotrasu 4 a pojedeme po ní až na Nové Mlýny, kde v hospodě Stodola je kontrola K3 (8 km). Odtud se vrátíme 50m zpět k řece Moravě a odbočíme doprava po cestě k lesu. Pokračujeme lesní cestou cca 1km a přijedeme na louku. Za Moravou a vydáme se luční cestou doleva směrem na Moravičany. Projíždíte Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, proto nevybočujte z cesty, zachovávejte klid a respektujte pravidla chování v CHKO. Po najetí na zpevněnou cestu odbočíme doprava až přijedeme k mostu přes řeku Moravu a odbočíme doleva, dále pokračujeme dle značení až do vesnice Moravičany. Zde se můžeme občerstvit v hospůdce,,U Bodláka“ nebo,,U Třebůvky“(13km). Dále pokračujeme po hlavní silnici, cyklostezkou 4 a 6036, do Loštic, kde u autobusové zastávky je v řezbářské dílně mistra Beneše připravena výstava uměleckých prací a pěkné razítko do cestovního průkazu. Do cíle na fotbalovém hřišti, kde nás čeká originální občerstvení, zbývá již jen 1 km.