8 km (vlastní značení + turistické značení)  

 

Z místa startu se vydáme ulicí Pod lesem kolem řeky Třebůvky. Po 700 m dojdeme k lávce, přejdeme přes řeku a ulicí Pivovarskou dojdeme na Sídliště, kde se napojíme na červenou turistickou značku, která nás dovede kolem rybníků a zámeckým parkem až na hráz rybníka Fučík (3 km). Odtud pokračujeme po vlastním značeni za mírného stoupání nad Pavlov ke kontrole K1 (4 km). Od ní po náhorní rovině polní cestou do Pavlova. Tam přejdeme hlavní silnici a po silnici dojdeme do Lechovic. U rybníka odbočíme vlevo na polní úvozovou cestu, mineme Boží muka a po 100 metrech odbočíme vpravo do lesa. Po lesní cestě sejdeme ke kapličce ve Vlčicích, zde přejdeme silnici a pokračujeme kolem domků k elektrárně a kamenolomu. Tam se napojíme na modrou turistickou značku, která nás po silnici dovede do cíle.