Čtvrtek 25.ledna 2018

Výroční členská schůze OKČT Loštice 

 

Zahájení v 17:00 hod. v přísálí KD Loštice  Účast na členské schůzi patří k základním povinnostem každého člena. Na místě budou vybírány členské příspěvky pro rok 2018. 

 

Srdečně zve výbor OKČT Loštice