Pátek 17.února 2017

Výroční členská schůze OKČT Loštice 

 

Zahájení v 17:00 hod. v přísálí KD Loštice  Účast na členské schůzi patří k základním povinnostem každého člena. Na místě budou vybírány členské příspěvky pro rok 2017. Po skončení schůze bude zahájena volná zábava s hudebním doprodem DJ Jardy Zapletala 

 

Srdečně zve výbor OKČT Loštice