01.05.  Májový slet na Kuńce 

04.05.  Členská schůze před Tvarůžkem 

06.05.  Memorial R. Ambrože a F. Kruše 

07.05.  Cyklo - C50 - varianta II. pro PLT 

13.05.  Na Kelčský Javorník 

27.05.  41. ročník PLT  

31.05.  Orlické Hory 

08.06.  Za živou vodou 

15.06.  Za orchidejemi Vojšických luk 

16.06.  Velká Fatra 

 

Připravujeme na 2.pololetí :
- Čtyřdenní tur. akce: Krkonoše CZ+PL / 5. - 8.7.2017
- Vodácká akce: Splouvání Hronu SK / 13. - 16.7.2017

Připravujeme na 2.pololetí :

- Čtyřdenní tur. akce: Krkonoše CZ+PL / 5. - 8.7.2017

- Vodácká akce: Splouvání Hronu SK / 13. - 16.7.2017